header bsdichterbij 1

Bij een aantal belangrijke beslissingen moet de directeur eerst de ouders en het personeel raadplegen en dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Er zijn zaken waarover de directeur de MR alleen informeert en er zijn zaken waar de MR toestemming moet geven voordat we aan de uitvoering van plannen mogen beginnen.

De school en de MR werken samen in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ieder zijn of haar eigen expertise heeft. Het is belangrijk om als ouders en school van elkaar te blijven weten wat er speelt en waar prioriteiten en mogelijkheden liggen. Zo blijven we ook werkelijk "samen in beweging".

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. Sandra Gerardts vertegenwoordigt onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van PRO8.

 

Leerlingtevredenheidsonderzoek

 

De MR van Dichterbij bestaat uit twee geledingen van vier personen.
De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leerkrachten:

  • Katja van de Berg
  • Lieke Schrage
  • Maike Baars
  • Sandra Gerardts

De oudergeleding bestaat uit:

  • Lobke Halink
  • Anne-Marie Jansen
  • Jeroen Harmsen
  • Sander van der Veen

Jaarverslag 2016-2017 (klik hier)

Jaarverslag 2017-2018 (klik hier)