• 0314 382850
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad
Ouderraad

De ouderraad helpt het team van Dichterbij met het organiseren van tal van activiteiten. De OR bestaat volledig uit ouders van schoolkinderen, die verdeeld over verschillende werkgroepen onder andere de volgende activiteiten mede organiseren:

  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Carnaval
  • Paasviering
  • Sportdag
  • Schoolreisje
  • Afscheid groep 8

Daarnaast is de ouderraad betrokken bij de werkgroep verkeer, de jaarlijkse thema-avond en de avond 4-daagse. Tevens is de ouderraad een klankbord voor de directie. Hierbij heeft de ouderraad overigens geen bemoeienis met beleidszaken, daarvoor is de MR.

De ouderraad komt ongeveer 8 à 10 keer per jaar bij elkaar om deze activiteiten te organiseren en relevante schoolzaken te bespreken. De bijeenkomsten van de ouderraad staan in de jaarkalender


Aan het begin van ieder schooljaar wordt tijdens de Algemene Jaarvergadering van de ouderraad onder andere de ouderbijdrage vastgesteld. Met deze bijdrage kan de ouderraad samen met school de hierboven genoemde activiteiten organiseren. Voor het schooljaar 2018 – 2019 bedraagt de vrijwillige ouderbijdage 37,50 euro.