• 0314 382850
Covid 19
Covid 19
Covid 19

Covid 19

Covid 19
Covid 19

Het schooljaar 2020-2021 is begonnen en ook dit schooljaar staat mede in het teken van de maatregelen die we moeten nemen rondom het COVID-19 virus. Gelukkig hebben we aan het einde van vorig schooljaar ervaring opgedaan dat zowel de leerkrachten, de kinderen als ouders zich samen inspannen om mee te werken aan de regels die nodig zijn.

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Aanleiding voor deze aanpassing is de heropening van de kinderopvang en het primair onderwijs per 8 februari.

Twijfelt u of uw kind wel of niet naar school kan bij bijvoorbeeld neusverkoudheid, dan kan onderstaande link helpend zijn.

beslisboom kind van 0 tot 12 jaar

Om externe bezoekers te kunnen ontvangen binnen ons schoolgebouw hanteren wij de volgende vragen opgesteld door de RIVM. Via onderstaande link komt u bij deze vragen.

Gezondheidscheck