Buurtplein
Buurtplein
Buurtplein

Buurtplein

Buurtplein
Buurtplein

Jeugd- en gezinswerker

Vanaf 1 januari 2018 zijn er in alle wijken in de gemeente Doetinchem jeugd- en gezinswerkers te vinden. De jeugd- en gezinswerker is een nieuwe functie naast de buurtcoach in de wijk. De functie van jeugdconsulent verdwijnt daarmee. De jeugd- en gezinswerker is een combinatie van de functie van buurtcoach en jeugdconsulent. Wanneer je een vraag hebt over opvoeden of opgroeien krijg je te maken met de jeugd-en gezinswerker. 

Wat
De jeugd- en gezinswerker:

  • is er voor alle vragen over opvoeden, opgroeien, licht en zwaar;
  • ondersteunt ouders en kinderen en jongeren  bij alle levensgebieden (opvoeden, financiën, relaties, huisvesting, participatie, etc);
  • kijkt naar een veilige opvoedsituatie voor kinderen in hun gezin en gaat bij signalen hierover in gesprek met ouders;
  • kan zelf specialistische hulp inzetten en hierover afspraken maken met zorgaanbieders;
  • is aanspreekpunt voor ouders en betrokken hulpverleners en zorgt voor samenwerking met ouders en andere betrokken hulpverleners;
  • de jeugd en gezinswerker werkt bij Buurtplein.

Voor wie

  • Ouders / verzorgers, kinderen en jongeren;
  • de jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt, zorgaanbieders, huisartsen, etc. De jeugd- en gezinswerker zoekt pas contact met deze partijen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Waar
De jeugd- en gezinswerker werkt vanuit de wijk, in het buurtteam van Buurtplein. Ook kun je de jeugd- en gezinswerker tegenkomen op de basisschool en bij activiteiten in de wijk.

Hoe
Als je ondersteuning wilt van de jeugd- en gezinswerker neem dan contact op met Buurtplein. 
Dat kan via de website: www.buurtplein.nl, invullen van het Contactformulier Buurtplein of telefoon (0314) 341919.