Didactisch coachen, Kanjertraining en Gelukskoffer
Didactisch coachen, Kanjertraining en Gelukskoffer
Didactisch coachen, Kanjertraining en Gelukskoffer

Didactisch coachen, Kanjertraining en Gelukskoffer

Didactisch coachen, Kanjertraining en Gelukskoffer
Didactisch coachen, Kanjertraining en Gelukskoffer

Tijd voor geluk, oprecht aandacht voor elkaar.

Wij werken bij ons op school met Didactisch coachen.

Het blijkt uit onderzoek dat leerlingen die les krijgen van leerkrachten die hoge verwachtingen van hen hebben, beter presteren dan andere leerlingen. Maar hoe doe je dat, hoge verwachtingen hebben van je leerlingen. Didactisch Coachen is een planmatig en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leerkracht, op een manier die motivatieverhogend en leerbevorderend werkt.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Ieder kind in zijn kracht! Dat is de missie van Gelukskoffer. Om deze missie te realiseren, willen wij dat geluk een vak bij ons op school wordt. Net als rekenen en taal. Daarnaast willen wij het bewustzijn onder besluitvormers vergroten over hoe belangrijk het is voor de maatschappij dat jonge nog vormbare kinderen positief opgroeien vanuit vertrouwen met een groot gevoel van eigenwaarde. Gelukskoffer heeft primair als doel: het creëren van maatschappelijke impact bij jonge kinderen. Winst voor de kinderen betekent winst voor iedereen. We streven naar meer balans in het onderwijs tussen het IQ en het EQ. Kinderen zijn pas in staat samen te werken, samen te leven en goed te zijn voor de ander en de wereld als het goed gaat met het kind zelf.