header bsdichterbij 1

Het onderwijs wordt aangeboden per jaargroep. We besteden veel tijd en aandacht aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Daarnaast willen we de leerlingen uitdagen en de leerlingen voorbereiden in de voortdurende veranderende wereld van morgen. Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook de weg ernaartoe en wat er voor nodig is om jezelf verder te ontwikkelen.

Via een goed gestuurd proces gaan we daarbij uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen met aandacht voor zorg en excellentie.

In de begeleiding van de ontwikkeling van het kind zijn school en ouders partners. Het contact met de ouders en de leerling is gebaseerd op openheid en korte communicatielijnen.

20 min

 

Leren doen we samen!