header bsdichterbij 1

Raad van toezicht8

Floor Wissing-Kunst, voorzitter
Peter Berendhaus
Reinier Gosselink
Jorik Huizinga
Iris Messing-Meuleman
Gert-Willem Römer

 

De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het raad van toezicht model. 
De raad van toezicht heeft een toezichtskader vastgesteld. Eén lid is voorgedragen door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De raad van toezicht kent geen portefeuillehouders (b.v. secretaris of penningmeester). Voor meer informatie, lees meer.

 

Postadres:

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Raad van toezicht
Postbus 159
7000 AD Doetinchem